Wij vinden uw privacy belangrijk
Transparantie en zorg voor uw privacy is voor Klay Instruments B.V. van groot belang. Wij hechten dan ook veel waarde aan de gegevens die u ons bezorgt in het kader van onze relatie. Dit behelst het bezoek aan onze website en/of het plaatsen van een order.


Klay Instruments B.V., gevestigd aan Nijverheidsweg 5, 7991 CZ Dwingeloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.klay-instruments.nl
Nijverheidsweg 5
7991 CZ Dwingeloo
telefoon 0521-591550

P. Palma is de Functionaris Gegevensbescherming van Klay Instruments B.V. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Klay Instruments B.V. heeft gegevens van u in bezit, omdat u zelf die gegevens aan ons heeft verstrekt. Door het opvragen van informatie of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen. Daarnaast via het contactformulier op deze website. Door een bestelling of aanvraag via onze website verstrekt u ons eveneens gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Klay Instruments B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Uw naam
- E-mail
- Adresgegevens
- Telefoon
- IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Klay Instruments B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en goederen te kunnen leveren. Daarnaast om onze administratie en boekhouding te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Klay Instruments B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Klay Instruments B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:
Zolang benodigd om de dienst te kunnen leveren (bijvoorbeeld om een e-mail adres geactiveerd te houden) en de wettelijke verplichting van 8 jaar in ons boekhoudssysteem
Reden: Communicatie met je en wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Klay Instruments B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Klay-instruments.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Klay-instruments.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij het bezoekgedarg op onze website kunnen meten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wij gebruiken Google Analytics-cookies, hebben Google volledig geanonimiseerd en daarom mogen we deze cookies plaatsen zonder toestemming.
Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.
Wij hebben met Google het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.
Wij hebben met Google 'gegevens delen' uitgezet.
Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Wij hebben met Google:
- Geanonimiseerd (Anonymize) IP. Door het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoeker te verwijderen.
- Gegevens delen met Google uitgezet. Te weten; Producten en services van Google (verbetering hiervan), Benchmarking (vergelijking van geaggregeerde gegevens met andere websites), Technische ondersteuning, Accountspecialisten (toegang voor -) en Google verkopers/salesexperts (toegang voor -).
- Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet.
- De functie voor User ID's uitgeschakeld.

De cookies die wij gebruiken:

Naam: ce354bd18b5f976dcbc9c40ccc657bf9
Aanbieder: www.klay-instruments.nl
Verloopt: Sessiecookie, tot einde browsersessie
Doel: Juiste werking van deze website

Naam: _gat
Aanbieder: .klay-instruments.nl
Verloopt: na 10 minuten
Doel: Google analytics voor analytische data

Naam: _gid
Aanbieder: .klay-instruments.nl
Verloopt: na 12 uur
Doel: Google analytics voor analytische data

Naam: _ga
Aanbieder: .klay-instruments.nl
Verloopt: na 24 maanden
Doel: Google analytics voor analytische data

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klay Instruments BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Klay Instruments BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Klay Instruments B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over Klay

Klay Instruments is een Nederlandse producent van proces instrumentatie. Een flexibele organisatie en een grote diversiteit in uitvoering van producten. Onze instrumenten worden toegepast bij het automatiseren van industriële processen.

 

Contact

Klay Instruments B.V.
Nijverheidsweg 5
7991 CZ Dwingeloo
Tel 0521 - 591 550
E-mail info@klay.nl